Abd al-Wāḥid Yaḥya Despre Ritual

Ritualul este atât de important, axial și determinant în cadrul actualizării potențialităților  de realizare spirituală proprii individului, încât putem spune că fără rit nu ar exista nicio posibilitate inițiatică. Din Rit, și doar prin Rit, se transmite tradiția exoterică și esoterică. El constituie “vectorul” și vehiculul cunoașterii simbolice, al “depozitului” non-uman ce constituie “substanța” fiecărei tradiții în parte și a oricărei căi autentice.

“Riturile au întotdeauna ca scop a pune ființa umană în raport, direct sau indirect, cu ceva ce îi depășește individualitatea, și care aparține altor stări de existență”, scrie René Guénon. Aceste aspecte sunt valabile de manieră conștientă sau inconștientă, căci influența spirituală are drept canal modalitățile subtile ale individului în general complet necunoscute majorității indivizilor. Există deci o forță proprie ritualului, dincolo de cel ce îl execută și dincolo de obiectul sau persoana care îl “primește”.  Putem spune că ritualul “își poartă mereu în sine însuși eficacitatea”, cu condiția (după René Guénon) “să fie îndeplinit conform regulilor tradiționale care îi asigură valabilitatea, și în afara cărora nu ar fi decât o formă vidă și un simulacru.” Această eficacitate este de altfel o lege “obiectivă”, dependentă doar de imperativele ce conduc execuția ritualurilor.

Mai mult decât oricine, Guénon insistă asupra purității cu care trebuie executate riturile, și atrage mereu atenția că în acest domeniu fantezia și arbitrarul nu pot avea absolut niciun loc, indiferent că este vorba de rituri exoterice (ale unor forme tradiționale religioase sau non-religioase) sau inițiatice. Eficacitatea ritualului “este complet independentă de valoarea persoanei care îl înfăptuiește; doar funcțiunea contează aici, și nu individul ca atare”. Singurul aspect indispensabil și necesar, în acest domeniu, este ca cel care execută un ritual să fi primit pe o cale “regulată” autoritatea de a îl pune în practică. Că executantul știe sau nu exact ceea ce face, că el este sau nu pe deplin conștient de sensul gesturilor și cuvintelor sale în cadrul ritualului, că executantul crede sau nu în eficacitatea acțiunilor sale, toate aceste lucruri “nu pot împiedica ritul să să fie valabil, atâta vreme cât toate regulile prescrise au fost respectate întocmai”. Ritualul este eficace în sine însuși, și este purtător al unei forțe capabile să pună în mișcare procesul de transformare interioară a unui individ.

Bibliografie suplimentară legată de ritual:

  • “Apercus sur l’initiation”: cap.XV (“Des rites initiatiques”), cap.XVI (“Le rite et le symbole”), Cap.XIX (“Rites et ceremonies”), cap.XXIII (“Sacrements et rites initiatiques”).
  • “Initiation et realisation spirituelle”: Cap.XIII (“Ceremonialisme et esthetisme”), Cap.XXXII (“Realisation ascendante et descendante”). Ambele volume au fost traduse în limba română la Editura Herald.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *