Abu Bakr al-Kalabadhi și al său ”Tratat de Sufism”

Despre Abu Bakr al-Kalabadhi și ”Tratatul de Sufism”

Putinele informații pe care le avem despre Abu Bakr al-Kalabadhi (mort în 385A.H./995e.n.) atestă că acesta a fost nu doar un jurist hanefit ce a trăit și a murit la Bukhara (unde Kalabadh era un cartier), ci și un ascet și un sufi. Celebrul său ”Tratat de Sufism- Maeștri și etape”  (”Kitab al-ta’aruf li-madhhab ahl al-tasawwuf”), una dintre cele mai importante opere sufi din primii 300 de ani de Islam, este atât un corpus impresionant de informații, cât și o veritabilă ”recunoaștere” din interior a sufismului și fruct al unei experiențe vii, directe. Notorietatea sa este ilustrată de cuvintele ”maestrului iluminării”, Suhrawardi Maqtul (mort în 587A.H./1191e.n.): ”fără Ta’arruf (al lui Kalabadhi) nu am cunoaște cu adevărat tasawwuf (sufismul).”

Din această lucrare – de autoritate certă și unanim recunoscută – vă vom propune inshAllah aici pe site mai multe capitole, tratând diverse concepte-cheie din sufism, prin ochii și inimile marilor maeștri ai primelor secole după Profet (s.l.a.w.s.).

Scris în secolul X, ”Tratatul de Sufism” a lui Kalabadhi este unul dintre cele mai vechi de care dispunem. Eminentă autoritate spirituală, autorul aruncă o punte între ortodoxie și mistică, devenite inconciliabile după condamnarea și execuția lui Hallaj la Baghdad. El repune sentințele primilor maeștri ale sufismului (Junayd, Dhu-l-Nun Misri, Rabi’a, Bistami, Nuri, Shibli, etc.) în lumina versetelor coranice și a Tradițiilor Profetice. Mult mai mult decât o putea face un biograf sau un compilator oarecare, el însuși un mare inițiat, Kalabadhi limpezește stațiunile spirituale și punctele-cheie ale Căii, mărturisindu-și astfel propria experiență spirituală. El contribuie de asemenea cu o expunere foarte detaliată a credințelor profunde ale sufiștilor, ce indică acordul deplin al acestora cu învățăturile legii și principiile fundamentale ale Islamului, bazate pe Coran și Tradiția Profetului (s.l.a.w.s.).

Sufismul, în viziunea lui Kalabadhi, apare astfel ca o prelungire normală a vieții religioase în sânul Islamului majoritar, și nicidecum existând în afara sa, sau în contradicție cu Legea revelată. Iată una din frazele importante scrise de Kalabadhi în acest sens:

”Permisiunea de a se sustrage de la o datorie de obligație strictă și libertatea de a neglija o astfel de datorie nu sunt acordate în niciun fel nimănui, fie că este vorba de un credincios, un sfânt sau un înțelept de cel mai înalt rang… Nu există, după sufiști, nicio stațiune spirituală care să abolească pentru un servitor regulile Legii.”

Iată planul tratatului, pe scurt:

  • un preambul, cu o introducere ce definește ce este un sufi, o enumerare a maeștrilor sufi cei mai cunoscuți (primele 4 capitole);
  • o ”mărturisire de credință” detaliată, conformă cu învățăturile Islamului majoritar (cap.5-30);
  • capitole ce definesc stațiunile ascetice și mistice (31-51);
  • capitole ce definesc termenii utilizați în mod comun de sufiști pentru a descrie stări spirituale și experiențe interioare (51-63);
  • comportamentul sufiștilor, și carismele (binecuvântările) pe care le pot primi de la Dumnezeu;
  • o ultimă parte, legată de experiența extatică, este consacrată ”sama’” (audiției spirituale), și opiniilor maeștrilor despre acest subiect (cap.64-75)

Dacă în partea strict teologică Kalabadhi citează cel mai des Coranul și Sunna Profetului (s.l.a.w.s.), atunci când expune definiții și sentințe, în proză sau versuri, el își bazează expunerea pe marii maeștri ai sufismului, ca Dhu-l-Nun Misri, Sahl Tustari, Nuri, Kharraz, Ibn ‘Ata’ Shibli și al-Hallaj. Dar prioritatea este acordată lui Junayd, principalul reprezentant al sufismului așa-zis ”sobru”.

Cele mai cunoscute traduceri ale acestei lucrări în limbi occidentale sunt:

  • în engleză, cea a prof. Arthur J.Arberry – ”Doctrine of the Sufis”, Apex Books, 1983 (apărută în 1935)
  • în franceză, cea a lui Roger Deladrière, ”Traité de soufisme”, Actes Sud, 1981 (folosită și pentru traducerile în limba română)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *