Calea Tasawwuf (Sheikh Al-ʿAlāwī) – Partea I

Shaikh-ul Ahmad Ibn-Mustafa al-ʿAlāwī (1869-1934) este considerat Polul vremii sale (Qutb al-zaman) și cel care a revivificat Tariqa Shadhuliyya. Importanta sa operă scrisă este o sursă inepuizabilă de știință, atât în domeniul expunerii doctrinare, cât și în cel al metodei și al descrierii stărilor spirituale.

Tariqa Alawiyya (nume care i-a fost transmis shaikh-ului Alawi de însuși Ali, ginerele Profetului slaws, într-un vis) a fost prima care și-a stabilit o amprentă în Europa, în special printre algerienii din Franța și yemeniții din Țara Galilor. În prezent, cea mai apropiată legătură inițiatică cu Shaikh-ul Ahmad al-Alawi este prin Sidi Boumedienne al-Qadiri Butchichi (întâlnirea și investitura au avut loc în anul 1930), și mai departe prin Sidi Hamza și Sidi Jamal al-Qadiri Butchichi, actualul ghid al Căii Qadiriya Butchichiya.

Textul pe care vi-l prezentăm aici în fragmente (pentru prima dată în traducere română – după ediția franceză de la Albouraq) a constituit inițial ultima parte a unei lucrări în versuri intitulată “scrisoarea alawită pe anumite aspecte legate de Legea sacră (al-risala al-‘alawiyya fi ba’d min al-masa’il al-shar’ia)”.
Această lucrare expune (așa cum o indică și titlul), dintr-un punct de vedere inițiatic, esențialul adevărurilor doctrinare și al regulilor rituale și metodice, cât și regulile tradiționale de comportament pe care trebuie să le cunoască și să le respecte orice discipol (murid) în tariqa.

Minhaj at-tasawwuf (Calea Tasawwuf) – Partea I.

[Epistolă despre Calea Sufită]

1. Dacă vrei să te ratașezi (nisba) celor ce dețin Cunoașterea (al-‘arifin), îți voi expune acum calea inițiatică (al-tariqa).

3. Stiința (‘ilm) a Celor inițiați (al-qawm) se trage din Pogorârea divină (al-tanzil), și adevărații cunoscători sunt rari.

4. Nu există epocă în care ei să nu fie prezenți, ca depozit divin (baqiyyatu-Llah), pentru ca prin ei să primim călăuzire.

5. Cei ce se așează în compania lor nu cunosc nefericirea. Ce am putea spune despre cei ce fac pactul inițiatic cu ei (tamassaka)?

6. Calea lor (tariq) este realizarea efectivă (haqqaqat) a legăturii fundamentale ce unește muridul cu Cel Ales (al-Mustafa).

Notă: Cel Ales se referă aici la Profetul Muhammad, slaws. Ca “Realitate Muhammadiană” (haqiqa muhammadiyya) el este principiul și mijlocul (wasila) căii de realizare ce nu există decât în raport cu el. El simbolizează Prezența divină în inimă, în centrul ființei. Prin această poziție în același timp centrală și intermediară, Realitatea muhammadiană (care nu este altceva decât Intelectul/Buddhi) unește, precum perlele pe un șirag, stările multiple ale Ființei. Din acest motiv Profetul slaws este și un barzakh (istm) ce “unește cele două mări” ale Non-manifestatului (Allah sau al-Haqq) și al manifestatului (al-wujud sau al-khalq) (Coran, 55, 19-20)

7. Legătura sa cu Legea sacră (al-shar) este esențială. Scopul final este Adevărul (al-Haqq), împreună cu retragerea vălului.

8, Cât despre oamenii băncii (ahl al-suffa, vezi viața Profetului slaws), ei sunt conectați cu cei inițiați prin formula “tu, cel pur (safa).” Această relație reciprocă este binecunoscută.

9. Un lucru clarifică trei: începutul, mijlocul și sfârșitul.

10. Începutul este o căință veritabilă (tawba muhaqqaqa). Compania sheikh-ului este obligatorie pe Cale (al-tariqa),

11.  Așa cum este și o intenție corectă (niyya saliha), potrivită scopului demersului spiritual. Să se realizeze orientarea permanentă (dawam fi al-tawajjuh) pentru totdeauna.

12. Intenția înseamnă a-L căuta pe Allah cu certitudine, și cu ajutorul viziunii intuitive (‘iyan).

13. Tawba este corectă prin 3 lucruri: abandonul (iqla’), recunoașterea erorii (i’tiraf), căința (nadama);

14. Împreună cu repararea prejudiciului adus cuiva printr-un act de injustiție comis, daca este posibil.

15. Îndeplinirea riturilor obligatorii instituite prin poruncă divină (fara’id) și a tradițiilor profetice (sunan, plural pt sunna), și efortul de înțelegere a ritualurilor, după posibilitățile fiecăruia,

16. Aceasta este calea dreaptă (husn al-sayr) până la moarte. Și a privi sfârșitul (al khatima) și nu ceea ce se întâmplă (ma fata).

17. Iată minimul cerut pentru un debutant (al mubtadi) pe Cale. Cât despre discipolul deja stabilit în starea de sinceritate (al sadiq), el trebuie să meargă mai departe.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *