Nimeni altcineva, decât El (Kharaqani)

“Toată lumea Îi cere libertatea. Eu îi cer servitutea, căci servitorul Său este în siguranță sub ordinele Lui, în vreme ce omul liber se află în pericol de moarte.”

“Diferența dintre voi și mine nu ține decât de un singur detaliu: voi vorbiți în fața mea, în timp ce eu vorbesc în fața Lui, voi ascultați ceea ce spun eu, eu ascult ceea ce spune El, voi mă vedeți pe mine, în timp ce eu Îl văd pe El. În afară de aceste lucruri nu există diferențe între mine și voi.”

“Maeștrii sunt ca oglinzile: pe maestru, discipolul îl privește așa cum se privește pe sine.”

“Sufiții vin, toți cer un lucru anume, sau un anume grad. Eu nu cer nimic. Toți vor să fie cineva, eu nu vreau sa fiu nimeni. Ceea ce doresc, este să nu mai fiu eu.”

“Adevărații Oameni sunt o binecuvântare pentru umanitate, căci umblă în compania lui Dumnezeu printre oameni și îi văd pe oameni prin Dumnezeu.”

“Cu cât omul este mai aproape de Creator, cu atât apare mai insignifiant în ochii creaturilor.”

“Dacă cineva l-ar putea căuta pe Dumnezeu, pe langă El, ar mai exista un altul [Dumnezeu]. Doar Dumnezeu îl caută pe Dumnezeu, doar Dumnezeu îl găsește pe Dumnezeu și doar Dumnezeu îl cunoaște pe Dumnezeu.”

“Iblis este martirul lui Allah, și niciun căutător nu ar trebui să-l vorbească de rău pe martirul Său.”

“Cei aleși vor merge în Paradis și cei damnați în infern, atunci unde este locul Oamenilor Veritabili? Ei nu au un loc al lor nici în lumea asta, nici în cealaltă.”

“Un om visa la înviere. Îl căuta pe Shaikh-ul său peste tot, dar nu îl găsea nicăieri. În ziua următoare, a mers să-i povestească Shaikh-ului visul său. Acesta a spus: “Acest vis nu ți-a fost inspirat din întâmplare. Dacă eu nu am existat, cum ar putea cineva să mă găsească? Caut protecția lui Allah contra aceluia care mă va găsi mâine!”

(Tradus selectiv din: Kharaqani – Paroles d’un Soufi, cap. “La notice “Abu ‘l-‘Abbas Qassab” du Supplement de la Tadhkirat al-Awliya de Farid al-din ‘Attar)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *