Despre găsirea unui maestru (Shaikh Ahmad al-Tijânî)

Shaikh Ahmad al-Tijânî (1737-1815 )

Cel ce dorește să se conecteze la un shaikh in timpurile de acum, însă îi este dificil să îl recunoască – din frica de a cădea în capcanele mincinoșilor – trebuie să își orienteze atenția spre Dumnezeu cu sinceritate absolută. Trebuie să se îndrepte spre El cu inima statornică, și să Îl roage cu smerenie să i-l dezvăluie pe maestrul desăvârșit, capabil să elibereze discipolul din starea de suferință. Trebuie să Îl implore pe Dumnezeu să îl ghideze spre shaikh-ul său, să îi permită să respecte cerințele acestuia, și să îl lase să se afunde în profunzimile oceanului său. Toate acestea trebuie făcute în deplina cunoaștere a faptului că nu are la dispoziție niciun alt mijloc pentru ieșirea din starea chinuitoare în care se găsește.

Însă și mai important este ca cel care se vede incapabil a-l găsi pe shaikh-ul perfect să își dedice fiecare moment liber invocării de binecuvântări pentru Profet (s.l.a.w.s.) – salāt ‘alā al-Nabī. Acesta este pentru căutător cel mai potrivit, eficient, rapid și elevat mijloc de a-și atinge scopul. Rugăciunea pentru Profet (s.l.a.w.s.) trebuie îndeplinită cu o prezență perfectă, cu respectarea strictă a manierelor adecvate și în convingerea profundă că acesta se află în fața invocatorului. Trebuie persistat în această rugăciune. Dacă o persoană insistă în îndeplinirea salāt ‘alā al-Nabī, căutându-L pe Dumnezeu așa cum însetatul caută apa, Dumnezeu îl va lua de mână și îl va apropia. Dumnezeu îl va încredința unui shaikh perfect pentru a-l ghida îndeaproape. Sau Dumnezeu îl va încredința direct Profetului Său pentru a-i oferi instruirea spirituală. Sau Dumnezeu îi va înlătura pur și simplu obstacolele din drum și îi va deschide poarta de intrare. Și toate acestea sunt rezultatul persistenței servitorului în a invoca binecuvântări asupra Iubitului lui Dumnezeu (s.l.a.w.s). Dintre toate căile de acces la Dumnezeu, rugăciunea pentru Profet (s.l.a.w.s.) are cel mai mare efect: niciunul dintre cei ce au practicat-o cu stăruință în căutarea lui Dumnezeu nu a fost vreodată dezamăgit.

În ceea ce privește alegerea shaikh-ului și evaluarea acțiunilor și a stărilor sale spirituale – acestea sunt nepotrivite. Nimeni dintre cei ce au procedat astfel nu a obținut vreodată succes, pentru că aceste fapte închid porțile de acces către Dumnezeu. Dacă o persoană are astfel de tendințe, ea le va extinde tuturor creaturilor din jurul său, iar Dumnezeu îi va dezvălui lipsuri în fiecare, astfel că nu se va simți confortabil cu nimeni și nimic. Încrederea în shaikh este o poruncă divină pe care Dumnezeu o pune în inimi, astfel că discipolul shaikh-ului nu se poate separa de el chiar dacă îl consideră vinovat de o mie de păcate. Dacă aspirantul este sincer însă, răsplata pentru această sinceritate este faptul că nu va vedea în shaikh nimic care să nu-i aline inima, căci el va avea contact doar cu shaikh-ul cel desăvârșit. Cât despre aspirantul a cărui inimă nu este curată, el va vedea doar lucruri ce i se vor părea respingătoare și inadecvate, care îl vor face să se deconecteze și să se îndepărteze.

(traducere din: Shaikh Ibrahim Niasse – The Removal of Confusion. Concerning the Flood of the Saintly Seal Ahmad al-Tijânî. Original: “Kashif al-Ilbas an Faydat al-Khatm Abi al-‘Abbas”)

Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: