Aspecte ale Caii: I. SHARI’A

În cele ce urmează, vom începe expunerea “Celor şase aspecte: culegere de versete coranice, hadith-uri şi adagii sufite”, material al Tariqa Qadiriyya Boutchichiyya care punctează cele şase mari domenii şi cunoştinţele pe care un faqir este bine să le stăpânească în vederea unui parcurs corect şi lin al căii sufite.

Acestea sunt:

I. Shari’a – pe care fiecare faqir va trebui să o respecte cât mai fidel îi stă în putinţă;

II. Dhikr-ul – în vederea dobândirii excelenţei în comportament;

III. Ştiinţa (‘ilm) – pentru propria noastră cunoaştere, dar utilă şi în diverse dezbateri;

IV. Generozitatea faţă de fuqara, dăruirea de sine;

V: Vizitele între fraţi (companionajul);

VI. Comunicarea informaţiilor despre cale (tariqa) – oricărei persoane care manifestă o dorinţă profundă şi sinceră de a o cunoaşte.

Menţiuni:

* De fiecare dată când este menţionat numele Profetului Muhammad, i se alătură expresia “salallahu ‘alaihy wa salaam ” (“pacea şi binecuvântarea lui Dumnezeu fie asupra sa”).

* Prin hikam (pl. hikma) se înţeleg “Cuvintele de înţelepciune” ale lui Ibn ‘Ata’ Allah.

I. SHARI’A

a) Shari’a în Coran

– “O, voi ce credeţi! Când vă ridicaţi la rugăciune, spălaţi-vă feţele şi mâinile până la coate. Frecaţi-vă capetele şi picioarele până la călcâie. Dacă aveţi vreo necurăţenie, curăţaţi-vă. Dacă sunteţi bolnavi, ori în călătorie, dacă vreunul dintre voi vine de la locul tăinuit, dacă v-aţi atins de femei şi nu veţi găsi apă, atunci folosiţi nisip curat cu care vă veţi şterge feţele şi mâinile voastre. Dumnezeu nu vrea să vă împovăreze, ci El vrea să vă curăţească şi să desăvârşească harul Lui în voi. Poate veţi mulţumi!” (V, 6)

– “Rugăciunea îi îndepărtează pe oameni de la mârşăvie şi urâciune.” (XXIX, 45)

– “Săvârşiţi-vă rugăciunea, daţi milostenie!” (II, 43)

– “Nu li s-a poruncit decât să se închine lui Dumnezeu, curaţi Lui în credinţă, precum credincioşii dintâi, să-şi facă rugăciunea şi să dea milostenie. Aceasta este Legea cea Dreaptă.” (XCVIII, 5)

– “Dumnezeu vrea pentru voi ceea ce este uşor, şi nu ceea ce este greu.” (II, 185)

– “Ta. Ha. Noi nu am pogorât asupra ta Coranul ca să te năpăstuim.” (XX,1-2)

– “Ceea ce vă dă Trimisul, luaţi! Ceea ce vă opreşte, lăsaţi!” (LIX, 7)

– “Aceasta este calea Mea cea dreaptă. Urmaţi-o! Nu urmaţi cărările care vă îndepărtează de calea lui Dumnezeu.” (VI, 153)

– “Cine preamăreşte însemnele lui Dumnezeu, ştie că ele sunt din pioşenia inimilor.” (XXII, 32)

– “Stăruiţi în rugăciuni şi, mai ales, în rugăciunea de la mijlocul zilei. Sculaţi-vă pentru a vă ruga lui Dumnezeu cu pioşenie.” (II, 238)

b) Shari’a în Hadith-uri

– “Acela care încearcă să domine această religie, va sfârşi prin a fi dominat de ea.”

– “În ceea ce priveşte faptele, nu vă sunt impuse decât acelea de care sunteţi capabili.”

– “Cei care dau dovadă de exces de zel, merg spre pierzanie.”

– “Această religie este uşor de practicat; totuşi, oricine manifestă un zel exagerat în materie de credinţă, va fi învins de aceasta. Daţi, deci, dovada de moderaţie, mulţumiţi-vă să tindeţi [spre perfecţiune fără să aveţi pretenţia de a o atinge vreodată] şi bucuraţi-vă [de recompensele pe care le veţi dobândi pentru faptele voastre].”

– “O, credincioşilor, nu săvârşiţi mai mult decât sunteţi în stare să duceţi la bun sfârşit, căci, cu siguranţă, Dumnezeu nu vă va lăsa de izbelişte atunci când voi veţi fi lăsat deja ceea ce faceţi deizbelişte; fapta cea mai bună în ochii lui Dumnezeu este aceea săvârşită constant, chiar dacă săvârşirea ei este de scurtă durată.”

– “Lăsaţi-Mă [fără să puneţi întrebări] atât cât vă las şi Eu [fără să vă spun nimic despre un lucru]; cei dinaintea voastră au pierit ca urmare a întrebărilor lor nestăvilite şi a divergenţelor legate de profeţii lor. Abţineţi-vă de la ceea ce v-am interzis şi săvârşiţi ceea ce v-am permis, pe măsura capacităţilor voastre.”

– “Săvârşeşte-ţi rugăciunea ca şi când aceea ar fi ultima rugăciune din viaţa ta.”

– “Orice lucru a fost făcut să fie uşor de întrebuinţat, în scopul pentru care a fost creat.”

– “Religia este, în principiu, uşor de practicat. Nimeni să nu încerce să manifeste rigoare excesivă în respectarea religiei, fiindcă, altfel, se va prăbuşi [sub povară]. Urmaţi, în aceasta, calea de mijloc.”

– “Cele cinci rugăciuni sunt asemenea unui fluviu mare care curge prin faţa uşii voastre şi în care vă spălaţi de cinci ori pe zi.”

– “Faptele n-au valoare decât prin intenţiile care le animă.”

– “Renunţă la ceea ce iţi provoacă îndoiala, în favoarea lucrului de care eşti sigur.”

– “Dumnezeu Preaînaltul este, fără îndoială, gelos. Gelozia Sa se manifestă atunci când credinciosul săvârşeşte ceva ce Dumnezeu Preaînaltul a interzis.”

– “Cea mai bună religie este aceea practicată cu asiduitate.”

– “Religia este uşor de practicat; oricine i se împotriveşte, va fi învins de către ea.”

– “În rugăciunea rituală îmi aflu limpezirea ochilor.” (citat în hikam-uri)

– “Renunţă la ceea ce ţi se pare îndoielnic, în favoarea a ceea ce nu este. Sinceritatea aduce după sine seninătatea, dar minciuna dă naştere îndoielii.”

– “Ceea ce este permis este evident, la fel – şi ceea ce este interzis. Între cele două [categorii], însă, există un număr de lucruri echivoce pe care multă lume le ignoră. Oricine se fereşte de ceea ce este ambiguu, îşi prezervă credinţa şi onoarea.”

– “Acela care se complace în ambiguitate, sfârşeşte prin a cădea în ilicit, la fel ca pastorul care îşi duce turma să pască pe un teren privat şi care este chiar pe punctul de a pătrunde în acel spaţiu. Nu este, oare, adevărat, că orice rege are un domeniu rezervat numai lui? Nu este, oare, adevărat, că domeniul privat al lui Dumnezeu este ceea ce El a declarat ca fiind interzis? Nu este oare, adevărat, că în trup se afla o bucată de carne care, dacă este sănătoasă, conferă sănătate întregului trup, iar dacă este vătămată, aduce vătămarea întregului trup? Această bucată de carne este inima.”

– “Întreabă-ţi inima. Binele este ceea ce aduce linişte sufletului şi inimii; păcatul este ceea ce te tulbură interior şi te chinuieşte în ciuda numeroaselor sfaturi primite.”

– “Se va respinge orice inovaţie adusă învăţăturilor noastre.”

– “Allah, slăvit fie El, a prescris anumite îndatoriri: nu le neglijaţi! A trasat limite: nu le încălcaţi! A interzis anumite lucruri: nu le săvârşiţi! A rămas tăcut cu privire la alte lucruri din mizericordie, nu pentru că ar fi uitat de ele: nu căutaţi să le cunoaşteţi!”

– “V-am lăsat pe o cale mare şi luminoasă, atât noaptea cât şi ziua. Această [cale] este Cartea lui Dumnezeu şi Sunnah Profetului. Nu se îndepărtează de ea decât cei rătăciţi.”

c) Shari’a în adagii sufite

– “Operele sunt forme fixe; viaţa pătrunde în ele prin secretul intenţiei pure.” (hikma)

– „Nici un păcat nu este prea mic în faţa justiţiei lui Dumnezeu; nici un păcat nu este prea mare în faţa milosteniei Sale.” (hikma)

– „Dacă, după ce a încălcat regulile de bună purtare faţă de Dumnezeu, novicele vede că pedeapsa întârzie să vină, este o dovadă de ignoranţă din partea sa, să-şi spună: „Dacă aş fi încălcat regulile de bună purtare, binefacerile divine ar fi încetat şi, inexorabil, aş fi fost pedepsit prin îndepărtarea de Dumnezeu.” Se poate ca acele binefaceri să-i fi fost retrase într-un mod necunoscut lui, fie şi numai prin aceea că a fost privat de orice evoluare. Astfel, vei fi plasat în staţiunea îndepărtării de El fără să-ţi dai seama, fie şi lăsându-te pradă capriciilor tale.” (hikma)

– „Atunci când Dumnezeu iţi dăruieşte puterea de a I te supune şi de a nu te gândi decât la El, uitând chiar şi de această supunere, afla că El, atunci, te-a copleşit cu harurile Sale vizibile şi ascunse.” (hikma)

– „Cel mai bun lucru pe care poţi să I-l ceri, este ceea ce El însuşi iţi cere!” (hikma)

– „Să te întristezi pentru că ai uitat să dai ascultare unei porunci divine, fără să faci eforturi pentru a corecta această scăpare, este semn de orbire.” (hikma)

– „Ştiind că în tine există o tendinţă spre delăsare, Dumnezeu a diversificat formele practicilor pioase; cunoscându-ţi nerăbdarea, El a determinat pentru acestea ore fixe, astfel încât să te preocupe maimult perfecţiunea îndeplinirii rugăciunii rituale, şi nu actul rugăciunii în sine. Nu orice practicant este şi un orant.” (hikma)

– „Rugăciunea rituală purifică inima şi deschide uşa misterelor.” (hikma)

– „Cunoscându-ţi slăbiciunea, El a diminuat numărul rugăciunilor, dar ştiind cât de mult ai nevoie de favoarea Sa, El i-a înmulţit fructele.” (hikma)

– „Semnul că dai curs unei pasiuni: să te grăbeşti să îndeplineşti acte pioase opţionale şi să te plictisească îndeplinirea celor obligatorii.” (hikma)

– „Dumnezeu a fixat anumite momente pentru actele de supunere, pentru ca tu să nu fii privat de ele prin tentaţia de a le amâna pentru mai târziu; pentru îndeplinirea fiecărui act de supunere a stabilit,însă, un interval de timp generos, pentru ca tu să poţi face uz de libera alegere.” (hikma)

– „Cunoscând puţina dorinţă pe care o au credincioşii Săi să-L servească, El le-a impus îndeplinirea actelor de supunere, conducându-i astfel spre El în lanţurile obligaţiei. “Domnul tău se miră deoamenii conduşi spre Paradis în lanţuri. (hadith)” (hikma)

– „El te obligă să-L serveşti prin anumite acte; de fapt, El nu te obligă decât sa intri în Paradisul Său!” (hikma)

– „Nici supunerea ta nu-I este utilă, nici nesupunerea dăunătoare. El îţi porunceşte un act anume şi îţi interzice un altul numai şi numai în propriul tău interes.” (hikma)

– „Doamne, speranţa mea în Tine este neţărmurită, chiar şi după ce nu Ţi-am dat ascultare, şi nu încetez sa mă tem de Tine nici după ce Te-am ascultat.” (hikma)

– „Respectul faţă de prescripţiile Shari’a joaca acelaşi rol ca ceara ce constituie dopul unei sticle, care împiedică lichidul să se răspândească în afară.” (Sidi Hamza)

– „O rugăciune îndeplinită fără orientare nu poate fi agreată de Dumnezeu; o rugăciune îndeplinită cu o minimă orientare va fi agreată, dacă este însoţită de căinţă şi de intenţia de a te orienta mai bine data viitoare.” (Sidi Hamza)

– „Shari’a nu trebuie trăită ca o constrângere, ci ca o necesitate interioară: la un moment dat, faqirul îşi dă seama că doreşte să păstreze ceea ce a dobândit prin dhikr; are nevoie de un cadru, de o pavăză, iar Shari’a constituie un fundament, o temelie indispensabilă progresării sale.” (Sidi Hamza)

– „Aplicaţi Shari’a după propria voastră capacitate.” (Sidi Hamza)